‘ถั่วงอกริมโขง’ จากคนเชียงของ

‘แม่น้ำโขง’ แม่นำ้สายหลักของผู้คนลุ่มนำ้ ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์นำ้นานาพันธุ์ แม่น้ำยังพัดพาตะกอนดิน สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับสองฟากฝั่งริมโขงได้เป็นอย่างดี นอกจากอาชีพประมงแล้ว แม่นำ้ยังก่อให้เกิดทำการเกษตรริมฝั่งโขง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของชาวบ้านท้องถิ่นอีกด้วย แต่ด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป คนเพาะปลูกถั่วงอกริมโขงก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย

เรื่องโดย จุฑาทิพย์ หุนตระนี, นนท์ปวิธ ศิริจันทร์,​ นฤมล รัตนสุวรรณ์  และ ลลิดา พิงคะสัน Read More

ป่าบุญเรือง: เมืองในฝันของนายทุน

เพราะเราชาวบุญเรือง…ไม่เอานิคมอุตสาหกรรม

เรื่องและภาพโดย นฤมล รัตนสุวรรณ์, ลลิดา พิงคะสัน,                                       จุฑาทิพย์ หุนตระนี และ นนท์ปวิธ ศิริจันทร์

“นิคมมาป่าหาย ชาวบ้านตายผ่อนส่ง” ข้อความบนป้ายไวนิลขนาดใหญ่แขวนอยู่ตรงปากทางเข้าบริเวณ ‘ป่าบุญเรือง’ ในเช้าวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งวันนั้นที่คณะเราเดินทางไปถึง ในขณะที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันจัดพื้นที่เพื่อประกอบพิธีกรรมบวชป่าและจัดเสวนาที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เพื่อแสดงเจตจำนงของชาวบ้านที่ไม่ต้องการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ป่าบุญเรือง

“ป่าแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวบ้านอย่างมาก หากจะมาสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่นี่ ก็เหมือนเป็นการฆ่าชาวบ้านแบบผ่อนส่ง เพราะสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน” นายทรงพล จันทะเรือง หนึ่งในตัวแทนชาวบ้านบุญเรืองกล่าว

Read More